Logo_Amell_Slider

política privacitat

El Titular l’informa sobre la seva Política de Privacitat respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recaptats durant la navegació a través del Lloc web: https://associacioamell.com

En aquest sentit, el Titular garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

L’ús de lloc web implica l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat

iDENTITAT DEL RESPONSABLE

Titular: Associació Amell

NIF: G25790742                              

Domicili: Carrer Llibertat núm. 25, 1r 4a CP 25005, Lleida – Espanya.

Telèfon:(+34) 973 24 40 72 / 629 31 61 49

Correu electrònic: info@associacioamell.com

Lloc web: https://associacioamell.com

Identitat i dades de contacte de la persona responsable:

Jose Antonio Blanco Mayo (president de l’Associació)

PRINCIPIS APLICATS EN EL TRACTAMENT DE LES DADES

En el tractament de les seves dades personals, el Titular aplicarà els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades (RGPD):

Principi de licitud, lleialtat i transparència: El Titular sempre requerirà el consentiment per al tractament de les dades personals que pot ser per a un o diversos fins específics sobre els quals el Titular informarà l’Usuari prèviament amb absoluta transparència.

Principi de minimització de dades: El Titular sol·licitarà només les dades estrictament necessàries per al fi o els fins que els sol·licita.

Principi de limitació del termini de conservació: El Titular mantindrà les dades personals recaptades durant el temps estrictament necessari per al fi o els fins del tractament. El Titular informarà l’Usuari del termini de conservació corresponent segons la finalitat.

En el cas de subscripcions, el Titular revisarà periòdicament les llistes i eliminarà aquells registres inactius durant un temps considerable.

Principi d’integritat i confidencialitat: Les dades personals recaptades seran tractades de tal manera que la seva seguretat, confidencialitat i integritat està garantida.

El Titular prenda les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels seus usuaris per part de tercers. En el tractament de les seves dades personals, el Titular aplicarà els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades (RGPD):

Principi de licitud, lleialtat i transparència: El Titular sempre requerirà el consentiment per al tractament de les dades personals que pot ser per a un o diversos fines específics sobre els quals el Titular informarà l’Usuari prèviament amb absoluta transparència.

Principi de minimització de dades: El Titular sol·licitarà només les dades estrictament necessàries per al fi o els fins que els sol·licita.

Principi de limitació del termini de conservació: El Titular mantindrà les dades personals recaptades durant el temps estrictament necessari per al fi o els fines del tractament. El Titular informarà l’Usuari del termini de conservació corresponent segons la finalitat.

En cas de subscripcions, el Titular revisarà periòdicament les llistes i eliminarà aquells registres inactius durant un temps considerable.

Principi d’integritat i confidencialitat: Les dades personals recaptades seran tractades de tal manera que la seva seguretat, confidencialitat i integritat està garantida.

El Titular pendra les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades de les seves usuaris per part de tercers.

OBTENCIÓ DE DADES PERSONALS

Per a navegar pel lloc web no és necessari que faciliti cap dada personal.

Els casos en els quals vostè sí que proporciona les seves dades personals són els següents:

En realitzar un comentari en un article o en una pàgina.

DRETS

El Titular l’informa que sobre les seves dades personals té dret a:

Sol·licitar l’accés a les dades emmagatzemades.

Sol·licitar una rectificació o la supressió.

Sol·licitar la limitació del seu tractament.

Oposar-se al tractament.

No pot exercitar el dret a la portabilitat de les dades.

L’exercici d’aquests drets és personal i per tant ha de ser exercit directament per l’interessat, sol·licitant-lo directament al Titular, cosa que significa que qualsevol client, subscriptor o col·laborador que hagi facilitat les seves dades en algun moment, pot dirigir-se al Titular i demanar informació sobre les dades que té emmagatzemats i com els ha obtingut, sol·licitar la rectificació d’aquests, oposar-se al tractament, limitar el seu ús o sol·licitar la supressió d’aquestes dades en els fitxers del Titular.

Per a exercir els seus drets ha d’enviar la seva petició juntament amb una fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o equivalent a l’adreça de correu electrònic: info@associacioamell.com

L’exercici d’aquests drets no inclou cap dada que el Titular estigui obligat a conservar amb finalitats administratives, legals o de seguretat.

Té dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Quan vostè es connecta al Lloc web per a enviar un correu al Titular, escriu un comentari en un article o una pàgina, se subscriu al seu butlletí està facilitant informació de caràcter personal de la qual el responsable és el Titular. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom i cognoms, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, dona el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Associació Amell

Les dades personals i la finalitat del tractament per part del Titular és diferent segons el sistema de captura d’informació:

Formularis de comentaris: El Titular sol·licita dades personals entre els quals poden estar: nom i cognoms, adreça de correu electrònic, i adreça de lloc web amb la finalitat de respondre als comentaris dels Usuaris.

Incorporació en un fitxer per a gestionar les comunicacions, formacions ofertes, prestacions de servei i assesoraments.

SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

Per a protegir les seves dades personals, el Titular prendà totes les precaucions raonables i segueix les millors pràctiques de la indústria per a evitar la seva pèrdua, mal ús, accés indegut, divulgació, alteració o destrucció d’aquests.

Les seves dades podran ser incorporades a un fitxer de llista de correu, del qual el Titular és responsable de la seva gestió i tractament. La seguretat de les seves dades està garantida, ja que el Titular prendà totes les mesures de seguretat necessàries i li garanteix que les dades personals només s’usaran per a les finalitats donades.

El Titular informa l’Usuari que les seves dades personals no seran cedits a terceres organitzacions, amb l’excepció que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan el Titular disposi del consentiment exprés de l’Usuari.

No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment a l’Usuari informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

CONTINGUT D'ALTRES LLOCS WEB

Les pàgines d’aquest lloc web poden incloure contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat altres webs es comporta exactament de la mateixa manera que si hagués visitat l’altra web.

Aquests llocs web poden recopilar dades sobre vostè, utilitzar cookies, incrustar un codi de seguiment addicional de tercers, i supervisar la seva interacció usant aquest codi.

LEGITIMACIÓ PEL Tractament de dades

 La base legal per al tractament de les seves dades és pel consentiment de la persona interessada.

S’informarà l’interessat que la finalitat principal no està supeditada al consentiment de les dades que no siguin necessàries per a aquesta finalitat principal, ja que en cas contrari el consentiment no tindria la consideració d’atorgat lliurement. 

categories de dades personals

Les categories de dades personals que tracta el Titular són:

Dades d’identificació.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

conservació de dades personals

Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació o no se sol·liciti la seva supressió per la persona interessada, durant un termini d’ 1any a partir de l’última confirmació d’interès.

navegació web

En navegar pel Lloc web es poden recollir dades no d’identificació, que poden incloure, l’adreça IP, GEO localització, un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, hàbits de navegació i altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar-li.

El lloc web utilitza els següents serveis d’anàlisis de tercers:

El Titular utilitza la informació obtinguda per a obtenir dades estadístiques, analitzar tendències, administrar el lloc, estudiar patrons de navegació i per a recopilar informació demogràfica.

El Titular no es fa responsable del tractament de les dades personals que realitzin les pàgines web a les quals pugui accedir a través dels diferents enllaços que conté el Lloc web.

exactitud i veracitat de les dades personals

Vostè es compromet al fet que les dades facilitades al Titular siguin correctes, complets, exactes i vigents, així com a mantenir-los degudament actualitzats.

Com a Usuari del Lloc web és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades remeses al Lloc web exonerant al Titular de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

acceptació i consentiment

Com a Usuari del Lloc web declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, accepta i consent el tractament dels mateixos per part del Titular en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

Per a contactar amb el Titular, subscriure’s a un butlletí o realitzar comentaris en aquest lloc web ha d’acceptar la present Política de Privacitat.

canvis en la política de privacitat

Té dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com dret a retirar el consentiment prestat, pot fer la seva petició a: info@associacioamell.com 

Té dret a reclamar davant l’Autoritat de control si creu que els seus drets no han sigut atesos correctament. Dades de contacte de ACPD :

Per telèfon: 93 552 78 00 / 012 (de 8 a 22 h, de dilluns a divendres)

Per correu electrònic: atenciopublic.apdcat@gencat.cat
Per correu postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona
Presencialment: demanant hora a través del 93 552 78 00 o enviant un correu electrònic a atenciopublic.apdcat@gencat.cat, indicant un telèfon de contacte.

Contacta amb nosaltres

Contacta amb nosaltres