Logo_Amell_Slider

Coneix-nos

Historia

AMELL és una entitat creada al Gener de l’any 2015 amb l’objectiu d’afavorir un ensenyament equitatiu a la ciutat de Lleida promovent valors com la solidaritat, el respecte i la responsabilitat, en un ambient participatiu i cooperatiu.

L’entitat es troba integrada per professionals del món del Lleure, l’educació i l’acció social especialitzats en la realització d’activitats de lleure amb infants i joves dins dels diferents esdeveniments culturals i socials que es realitzen en la nostra ciutat

El nostre ritme de funcionament s’adapta als programes i a les característiques que desenvolupem sempre tenint en consideració l’entorn d’actuació i els usuaris.

La nostra entitat es troba fonamentada en els següents tres pilars:

Missió: La Nostra Essència

Impulsem la diversitat i representativitat social en els món del monitoratge i la mediació com a eina clau per reduir les desigualtats. Oferim referents positius d’identificació als col·lectius minoritzats.

Valors que ens mouen

Missió: La Nostra Essència

Impulsem la diversitat i representativitat social en els món del monitoratge i la mediació com a eina clau per reduir les desigualtats. Oferim referents positius d’identificació als col·lectius minoritzats.

Visió: Les Nostres Estratègies

La nostra entitat, aspira a la garantia de drets i la igualtat d’oportunitats de tots els membres de la comunitat més vulnerables, amb especial sensibilitat a la infància i la joventut de la província de Lleida. Volem generar canvi, per trencar amb les injustícies i les violències quotidianes fomentant la pau i els drets dels infants. 

 

Visió: Les Nostres Estratègies

La nostra entitat, aspira a la garantia de drets i la igualtat d’oportunitats de tots els membres de la comunitat més vulnerables, amb especial sensibilitat a la infància i la joventut de la província de Lleida. Volem generar canvi, per trencar amb les injustícies i les violències quotidianes fomentant la pau i els drets dels infants. 

Valors que ens mouen

junta directiva

Contacta amb nosaltres

Contacta amb nosaltres