Visió

  • La nostra entitat, aspira a la garantia de drets i la igualtat d’oportunitats de tots els membres de comunitat, amb especial sensibilitat a la infància i la joventut de la província de Lleida.
  • Volem generar canvi, contra la injustícies la pau i les drets humans. volem i treballem amb a la nostra comunitat, perquè els infants, joves i les seves famílies siguin els veritables protagonistes.

Valors

  • L’educació d’infants, joves i persones adultes des de tots els àmbits de l’educació i la formació.
  • La promoció i difusió de l’educació en el lleure.
  • La promoció del compromís i la participació social, la ciutadania activa, el voluntariat i l’enfortiment del teixit associatiu.
  • La promoció dels valors del respecte, la convivència i el civisme; la cooperació i la solidaritat; la pluralitat i la diversitat; la integració i la cohesió social, els hàbits saludables; el respecte al medi ambient i la sostenibilitat, i l’arrelament i l’estima al territori, al país i a la cultura.