Que ens fa únics?

Amb passió

Entem la pedagogia del temps de l'oci com a temps lliure en el espai i un temps que no corresponen a cap institució concreta, però que ofereixen unes grans possibilitat de descans, entreteniment i diversió a més del desenvolupament personal

Educació

Des de AMELL es vetlla per una acció educativa orientada a ajudar a la persona, a reconèixer les seves capacitats, a afirmar-se i a formar el seu caràcter per tal de poder afrontar amb responsabilitat crítica i alhora amb il·lusionada confiança, els reptes de la vida. Per assolir aquests objectius, es potenciarà l’esperit emprenedor, la capacitat relacional i comunicativa i el treball compartit entre les persones.

Aprenentatge continu

Desde la nostra associació volem donar a coneixer als altres tècnics d’educació un espai d'intercanvi, de creació, de promoció, organització i monitoratge d'activitats infantils i juvenils i de serveis educatius, socials, culturals i de lleure.

Col·laborem amb: